Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: onveiligheid op de werkplek

Een onveilige werkplek kan leiden tot ongevallen, mogelijk met de dood tot gevolg. Alle werknemers kunnen te maken krijgen met onveilige situaties op hun werkplek.


Klik op de bollen voor de risico's.

mate van schade
mate van schade
               
               
               
               
               
               
               
               
zeer kleine kans zeer grote kans
Blootstelling
Omvang risicogroep in aantal mensen
 
< 100.000
100.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000
Kans moeilijk te bepalen op basis van beschikbare gegevens

Risico's

Dit kan op de volgende manieren:

 • Val van hoogte
  De werknemer valt van een hoogte, bijvoorbeeld van een ladder of steiger.
 • Aanrijdgevaar
  De werknemer komt in botsing met een voertuig tijdens het werk, bijvoorbeeld een vrachtwagen of heftruck.
 • Overig contact met een object
  Het gaat bijvoorbeeld om ongevallen die ontstaan als in een magazijn voorraad op onvoldoende stevige stellages is opgeslagen. Of wanneer op een bouwlocatie werknemers geraakt kunnen worden door vallende belast.
  Een ongeval kan ook worden veroorzaakt door een machine. Denk aan werknemers die onvoldoende worden afgeschermd van bewegende delen. Maar een machine kan ook omvallen, of een werknemer raakt bekneld in een machine. Ook kunnen werknemers letsel oplopen door gebruik van gereedschap.

Werknemers die met dieren werken of hiermee te maken kunnen krijgen, kunnen hierdoor gewond raken. Denk aan hondenbeten, trappen van een koe of paard, steken van een bij of beten van een teek.

Explosie of brand kunnen worden veroorzaakt door ontplofbare of ontvlambare stoffen. Het is ook mogelijk dat het materieel of de grondstoffen waarmee werknemers werken explosief of brandgevaarlijk zijn.

Hiervan is sprake als in de werkomgeving mogelijk acuut gevaar is door vergiftiging, bedwelming, verstikking of een explosie.

Werknemers die werken met elektrische apparaten of in een ruimte werken die onder spanning staat, of in aanraking komen met elektriciteit lopen het risico te worden blootgesteld aan elektriciteit.

Werknemers die op of rond water werken, lopen de kans in het water te geraken, en dan te verdrinken.