Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: onveilig ontwerp arbeidsmiddelen

Dit risicothema gaat over het ontwerp van machines, persoonlijke beschermingsmiddelen, containers, liften, drukvaten van eenvoudige vorm, drukapparatuur en explosieveilig materieel. Voor al deze producten bestaan aparte (Warenwet)besluiten.
Onjuist (ergonomisch) ontwerp van een arbeidsmiddel kan ongevallen veroorzaken, maar ook lichamelijke overbelasting.

Risico's

Een product moet aan minimale veiligheidsnormen voldoen. Fabrikanten mogen geen voordeel op hun concurrenten behalen door op veiligheid te bezuinigen bij het ontwerp of de fabricatie van een product.

Het gaat hierbij om machines, persoonlijke beschermingsmiddelen (die werknemers moeten beschermen tegen onveilige of ongezonde situaties), liften, drukvaten, drukapparatuur, explosieveilig materiaal en containers.

Veiligheidsnormen voor specifieke producten worden over het algemeen opgesteld door normcommissies. Deze commissies zijn ingesteld door de productsector en samengesteld uit vertegenwoordigers van de fabrikanten. De overeengekomen normen kunnen strijdig zijn met veiligheidseisen van de diverse productrichtlijnen of onvolledig zijn. Hierdoor kunnen, producten die voldoen aan de normen toch niet veilig zijn.