Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: ongezonde fysische werkomgeving

De werkruimte en -omgeving en de gebruikte apparatuur kunnen invloed hebben op de lichamelijke gezondheid.


Klik op de bollen voor de risico's.

mate van schade
mate van schade
               
               
               
               
               
               
               
               
zeer kleine kans zeer grote kans
Blootstelling
Omvang risicogroep in aantal mensen
 
< 100.000
100.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000
Kans moeilijk te bepalen op basis van beschikbare gegevens

Risico's

Een goed klimaat is noodzakelijk om goed te functioneren. Het gaat om temperatuur, luchtvochtigheid en luchtsnelheid (tocht). Het is niet altijd mogelijk om een comfortabel en optimaal klimaat te creëren. Werk vindt bijvoorbeeld plaats in de buitenlucht, of in extreme hitte of extreme kou. 

Te veel geluid op het werk kan het gehoor blijvend beschadigen. Om werknemers te beschermen, moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar werknemers schade kunnen oplopen. Werkgevers moeten passende maatregelen treffen. 

Ioniserende straling komt vooral voor in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld bij röntgenfoto’s of de behandeling van kankerpatiënten. Ioniserende straling wordt ook toegepast in bepaalde meetapparatuur. Blootstelling aan een te hoge dosis ioniserende straling kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Er gelden dan ook strikte regels.

De Inspectie onderscheidt hierbij optische straling en elektromagnetische velden. Optische straling bestaat weer uit ultraviolette straling, zichtbare straling en infrarode straling. Daarnaast kan optische straling worden onderverdeeld in natuurlijk en kunstlicht. Lasers zenden gemanipuleerd licht uit, soms met een grote energetische intensiteit. Bij blootstelling aan optische straling kan schade ontstaan aan ogen en huid.
Elektromagnetische velden ontstaan overal waar sprake is van elektrische stroom. Over het algemeen is de sterkte van deze elektromagnetische velden verwaarloosbaar klein. Maar bijvoorbeeld bij zendmasten of MRI-scanners kunnen de elektromagnetische velden leiden tot gezondheidsklachten.

Het gaat hierbij om duikarbeid, hyperbare geneeskundearbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk (> 4 Pa). De belangrijkste risico's zijn verstikking door het wegvallen van ademgas of een verkeerde samenstelling van het ademgas en de gevolgen van druk en decompressieverschijnselen. Dat leidt tot een acute levensbedreigende situatie.