Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: onderbetaling

Van onderbetaling is sprake als werknemers minder krijgen betaald dan het wettelijk minimumloon.
Door onderbetaling kan verdringing op de arbeidsmarkt, uitbuiting van bepaalde groepen werknemers en concurrentievervalsing plaatsvinden. Een bijkomend gevolg is het ontstaan van armoede: ondanks een voltijd werkweek hebben mensen onvoldoende middelen om van rond te komen.

Werknemers met een laag loon en illegaal tewerkgestelden lopen het grootste risico op onderbetaling. De ernst van onderbetaling kan variëren. Het kan gaan om een lichte mate van overtreding, zoals het uitbetalen van loon net onder de minimumgrens. Ook kan de onderbetaling een component zijn van arbeidsuitbuiting.