Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: fysieke overbelasting

Er is sprake van fysieke overbelasting wanneer een werknemer zodanige lichamelijk inspanning moet leveren dat er kans bestaat op (blijvend) lichamelijke letsel. 


Klik op de bollen voor de risico's.

mate van schade
mate van schade
               
               
               
               
               
               
               
               
zeer kleine kans zeer grote kans
Blootstelling
Omvang risicogroep in aantal mensen
 
< 100.000
100.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000
Kans moeilijk te bepalen op basis van beschikbare gegevens

Risico's

 • Tillen/dragen
  Hierbij kan schade ontstaan aan de spieren en gewrichten, met name als het tillen en dragen over een lange periode plaatsvindt, of op een ergonomisch onjuiste manier.
 • Duwen/trekken
  Hierbij speelt een soortgelijk mechanisme als bij tillen en dragen, met eenzelfde soort risico op schade.
 • Repeterende bewegingen
  Door repeterende bewegingen kan overbelasting van de spieren en gewrichten ontstaan, wat op den duur kan leiden tot klachten aan rug, nek of ledematen.
 • Trillingen
  Het gaat om hand-arm trillingen en lichaamstrillingen. Deze trillingen worden meestal opgewekt door bijvoorbeeld gereedschappen en voertuigen. Hierdoor kunnen klachten ontstaan aan rug, gewrichten en spieren

Hiervan is sprake als een lichaamsdeel meer dan 4 seconden dezelfde houding heeft, bijvoorbeeld bij precisiewerk. Een statische werkhouding belemmert de doorbloeding van de spieren en houdt zo het transport van voedings- en afvalstoffen tegen. Dit kan leiden tot klachten aan rug, schouder en arm. We onderscheiden 3 soorten statische overbelasting: 

 • Staan
  Werknemers die voornamelijk staan en weinig lopen, kunnen gezondheidsklachten krijgen, zoals spataderen, rugpijn en pijnlijke gewrichten.
 • Zitten
  Zittend werk met een statische houding vergroot het risico op nekklachten.
 • Ongunstige werkhouding
  Als het lichaam te lang achtereen in eenzelfde of een ongunstige stand staat, is dit lichamelijk belastend omdat spieren aangespannen moeten worden. Zo kunnen gezondheidsklachten ontstaan.

Energetische belasting ontstaat als door langdurig dynamisch werk de energievoorziening van het lichaam wordt aangesproken. Het energiegebruik wordt vergroot, de zuurstofopname wordt vergroot, er ontstaat een snellere hartslag en een vergrote zweetproductie. Dit kan zorgen voor algehele vermoeidheid. Door energetische overbelasting kan het lichaam vermoeid raken, wat uiteindelijk kan leiden tot fysieke klachten. Daarnaast vergroot energetische overbelasting de kans op ongevallen.

Bij beeldschermwerk is zowel sprake van dynamische als statische belasting, waarbij de belasting van de ogen nog een extra risicofactor is. Lang in een verkeerde houding achter het beeldscherm werken en repeterende handelingen van armen, polsen en handen kunnen klachten aan nek, schouder, arm en pols veroorzaken.