Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: blootstelling aan biologische agentia

Biologische agentia zijn levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken. Het risico hangt af van een aantal zaken, waaronder het agens zelf en de hoeveelheid. Daarnaast spelen de omstandigheden en de persoon zelf een belangrijke rol. Niet iedereen wordt even snel ziek bij blootstelling aan biologische agentia.


Klik op de bollen voor de risico's.

mate van schade
mate van schade
               
               
               
               
               
               
               
               
zeer kleine kans zeer grote kans
Blootstelling
Omvang risicogroep in aantal mensen
 
< 100.000
100.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000
Kans moeilijk te bepalen op basis van beschikbare gegevens

Risico's

Biologische agentia kunnen afkomstig zijn van mensen. Bronnen van besmetting zijn bijvoorbeeld patiënten in een ziekenhuis of kinderen op een school. 
Bij een groot deel van de meldingen gaat het om besmetting via mensen.

Biologische agentia kunnen afkomstig zijn van dieren. Dit risico doet zich met name voor in de veehouderij, de bosbouw en bij dieren- en veeartsen.

Het gaat hier om de legionellabacterie, die legionellose kan veroorzaken. De bacterie gedijt het best in warm water. Legionellose kent 2 vormen: de veteranenziekte en Pontiac-fever. 
Kans op legionellabesmetting komt vooral voor in beroepen waarin wordt gewerkt met waterverneveling of watersproeiers.

Hierbij gaat het om laboratoria (zowel research als diagnostiek) waar het werk zich richt op onderzoek naar biologische agentia. Werknemers komen in aanraking met agentia uit de hogere risicocategorie en met grotere hoeveelheden. Het Arbobesluit kent dan ook extra verplichtingen voor dit type werk.