Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: arbeidsuitbuiting

Bij arbeidsuitbuiting gaat het om een combinatie van ernstige situaties op de werkvloer, zoals onderbetaling en slechte arbeidsomstandigheden. Arbeidsuitbuiting is een directe aantasting van de mensenrechten. Bij arbeidsuitbuiting worden mensen vaak onder erbarmelijke omstandigheden tewerkgesteld en gehuisvest. Arbeidsuitbuiting leidt daarnaast tot verdringing op de arbeidsmarkt en concurrentievervalsing.

Werknemers met een minimumloon en illegaal tewerkgestelden lopen het grootste risico op arbeidsuitbuiting. Ook bijvoorbeeld Oost-Europeanen blijken een kwetsbare groep te zijn.
Het risico op arbeidsuitbuiting neemt toe naarmate de economische crisis aanhoudt en er hogere werkloosheid is.
Daarnaast spelen inkomensverschillen binnen de EU een rol. Mensen zijn bereid om tegen een laag loon te werken, omdat dat loon altijd nog hoger is dan wat ze in eigen land zouden verdienen. Zij voelen zich dan ook niet per se uitgebuit.