Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Markttoezicht

Het belangrijkste kenmerk van markttoezicht is de inspectiezorg voor levering van veilige arbeidsmiddelen, -processen en overige producten volgens Europees geldende normen die de veiligheid en gezondheid van werknemers die ermee werken borgen.

Risico's

De Inspectie onderkent vooral het risico op arbeidsgerelateerde ongelukken door niet onderkende, onveilige productiemiddelen- en processen, persoonlijke beschermingsmiddelen bij arbeid en (tussen)producten.

Aanpak

Langere termijn doelen van de Inspectie zijn: door toezicht op marktproducten en -processen met ander partijen zorgen voor veilige en gezonde producten en middelen op de werkvloer, leveren van een bijdrage aan het realiseren van een gelijk speelveld voor bedrijven en werkomstandigheden in Europa.

De Inspectie werkt op dit moment een nieuwe strategie voor haar markttoezicht uit. Voor 2015 en volgende jaren ligt daarbij de nadruk op de vinger aan de pols houden en monitoren op belangrijke risicoterreinen, door inspecties en ketendruk/-communicatie. Europese verplichtingen en samenwerking met Douane, NVWA en het Markttoezichthoudersberaad vormen het centrale kader voor deze strategie en het activiteitenplan.

2015

In 2015 stelt de Inspectie het activiteitenplan voor de komende jaren vast. Ook zorgt de Inspectie dat inspecties en (keten) nalevingscommunicatie toezien op naleving van een aantal Europese productierichtlijnen. De Inspectie stemt de toezicht- en inspectieverdeling nauw af met haar programma Certificatie.