Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Ioniserende straling, Kernenergiewet

Er zijn in Nederland ongeveer 3.500 bedrijven die met één of meerdere stralingsbronnen werken. Er werken ongeveer 40.000 personen met deze bronnen. Zij kunnen daardoor beroepsmatig blootgesteld worden aan een gevaarlijke dosis straling.

Risico's

Deze sector kent vooral het risico van te grote blootstelling van werknemers aan ioniserende straling, wat kankerverwekkend kan zijn.

Aanpak

De Inspectie streeft naar substantiële verbetering in de veiligheid van de omgang met stralingsbronnen door vergunninghoudende instellingen.
De Inspectie wil dat er in eerste instantie geen overtredingen worden geconstateerd bij minimaal 70% van de bedrijven.
De Inspectie wil dat er bij de bedrijven een degelijke risicoanalyse aanwezig is. Zij streeft naar een substantiële groei van het huidige percentage van 65%, waarbij de kwaliteit niet altijd duidelijk is.
Hiervoor gebruikt zij inspecties door specialisten, waar nodig aangevuld door handhavinginzet en publicatie van inspectieresultaten.

2015

De Inspectie voert (her)inspecties uit bij:

  • organisaties met een complexvergunning
  • nucleaire instellingen
  • bedrijven die ‘niet-destructief’ onderzoek doen met sterke stralingsbronnen
  • dierenartsen met mobiele röntgenapparatuur
  • bedrijven in bezit van analyseapparaten met stralingsbronnen