Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Arbeidsuitbuiting

Arbeidsuitbuiting is te typeren als een moderne vorm van slavernij waarbij misbruik wordt gemaakt van de afhankelijke positie van de werknemer. Het is de taak van de Inspectie om die werknemer te beschermen tegen deze praktijken.
Arbeidsuitbuiting is vaak een combinatie van excessen op het terrein van arbeidsomstandigheden, loon en illegale tewerkstelling. Daarbij zijn de werknemers vaak afhankelijk van hun werkgever voor bijvoorbeeld arbeid, wonen en/of vervoer. Niet alle excessen zijn arbeidsuitbuiting in de zin van het Wetboek van Strafrecht, maar ze zijn wel altijd onwenselijk. Die zaken worden dan via de Arbowet, WML, Wav of ATW aangepakt. Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar arbeidsuitbuiting is de laatste jaren toegenomen.

Risico's

Illegale tewerkstelling, onderbetaling, te lange werktijden en onvoldoende arbozorg zijn allemaal risico’s die voortvloeien uit arbeidsuitbuiting.

Aanpak

De Inspectie heeft in 2014 een nieuw programma opgesteld voor het signaleren van arbeidsuitbuiting en het ontwikkelen van een meerjarige, geïntegreerde aanpak van arbeidsuitbuiting. Er wordt een visie ontwikkeld op de signalering en aanpak van arbeidsuitbuiting. Analyse en onderzoek maken duidelijk bij welke doelgroepen arbeidsuitbuiting het meest voorkomt.
Met het Functioneel Parket  van het Openbaar Ministerie maakt de Inspectie afspraken over de opsporing van arbeidsuitbuiting. Samenwerking met politie en andere (inter)nationale partijen is essentieel in de bestrijding van arbeidsuitbuiting en wordt steeds intensiever. Een communicatiestrategie zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers beter op de hoogte zijn van de rechten en plichten die zij hebben. Daarnaast worden opsporingsonderzoeken uitgevoerd in ernstige zaken.

2015

De inspectie voert analyses uit die zorgen voor een scherpere focus bij de bestrijding van arbeidsuitbuiting en doet opsporingsonderzoeken.