Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een zeer gemêleerde sector van zorg-, welzijn en kinderopvanginstellingen. In totaal telt de sector ruim 24.000 bedrijven en instellingen, waarin ongeveer 904.000 mensen werkzaam zijn. De sector Zorg en Welzijn kent vele nieuwe ontwikkelingen en trends en zal er nog veel zien komen. Die hebben gevolgen voor de burgers die een beroep moeten doen op de zorgsector, maar ook voor de werknemers en hun arbeidsomstandigheden.

Risico's

De Inspectie ziet vooral een risico in ongezonde fysieke werkomgevingen, de aanwezigheid van ioniserende straling, psychosociale aandoeningen (psa) en werkstress, fysieke overbelasting, onvoldoende naleving van wettelijke arbozorgbepalingen, blootstelling aan biologische agentia en overbelasting door te lange werkduur.

Aanpak

De Inspectie wil bevorderen dat de instellingen een goed beeld hebben van de oorzaken van de belangrijkste risico’s als psa, fysieke belasting en blootstelling aan biologische agentia. Zij draagt eraan bij dat instellingen de juiste maatregelen toepassen om goede arbeidsomstandigheden te bevorderen, en die maatregelen periodiek evalueren. In 2015 bekijkt de Inspectie of deze bijdragen effectief zijn.
De Inspectie past daarvoor een mix van toezichtinstrumenten toe: ze gebruikt inspecties, herinspecties, nalevingscommunicatie en druk op besturen om oorzaken van risico’s in de sector weg te nemen.

2015

De Inspectie voert herinspecties uit bij instellingen op het gebied van verzorging en verpleging, die - soms ernstig - achterblijven met een aanpak van grote risico’s. Hier gaat het vooral om de risico’s psa, fysieke belasting en biologische agentia. Niet bij centrale koepelorganisatie's aangesloten instellingen en of nieuwe toetreders tot de zorgmarkt worden hierbij ook geselecteerd.
De Inspectie streeft ook met andere vormen van toezicht naar effectieve interventies. Zo wil de Inspectie afspraken maken met Ambulancezorg Nederland over de typen ambulances die buiten gebruik gesteld worden en over de termijn waarop dit gerealiseerd moet zijn.
De Inspectie werkt samen met de Stichting IZZ, een collectiviteit van werkgevers en werknemers in de zorg. De stichting werkt onder meer aan duurzame inzetbaarheid van zorgwerknemers. Beide instanties kunnen elkaar versterken. Bijvoorbeeld wanneer ze druk zetten op instellingen in de zorgketen, die achterblijven in hun aanpak van onder meer psa, fysieke belasting en biologische agentia.
De Inspectie zal in 2015 de effecten evalueren van haar meerjarige aanpak op het gebied van zorg.