Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Vleessector

Het huidige programma loopt in 2015 af. De Inspectie voert in 2015 een aantal herinspecties bij risicovolle bedrijven uit gericht op handhaving. Daarnaast onderzoekt de Inspectie  haar mogelijke inzet in de vleessector naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over voedselveiligheid in de vleesketen.