Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Transport en Logistiek

Transport en Logistiek is een grote, diverse sector. De ongeveer 380.000 werknemers in de sector zijn werkzaam in uiteenlopende beroepen: van schipper op de binnenwateren tot vrachtwagenchauffeur in het (inter)nationaal vervoer, van heftruckchauffeur in magazijnen tot bagagemedewerker op de luchthaven of conducteur in de trein. De sector kent veel kleine bedrijven: meer dan de helft van de bedrijven is een eenmanszaak. Er zijn bijna 31.500 bedrijven in de hele sector, die als volgt zijn verdeeld:

  • Dienstverlening van het vervoer ruim 5.400 bedrijven
  • Vervoer door de lucht 315 bedrijven
  • Vervoer over water 5.000 bedrijven
  • Vervoer over land 15.500 bedrijven
  • Post- en koeriersbedrijven 5.145 bedrijven

Risico's

De Inspectie ziet in de sector Transport vooral risico’s op het gebied van illegale tewerkstelling, onderbetaling, schijnconstructies en arbeidsuitbuiting.

Aanpak

Het programma kent een meerjarige aanpak. Vóór 2014 werden vooral Bulgaren en Roemenen onderbetaald of illegaal tewerkgesteld in de transportsector. Nu de Bulgaarse en Roemeense arbeiders toegelaten zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, is de focus verlegd naar overtreding van de Wet minimumloon (WML). In 2014 is dan ook geïnspecteerd op de naleving van deze wet.
De Inspectie heeft als doelen: het tegengaan van de verdringing van chauffeurs die in Nederland betaald krijgen, het aanpakken van notoire overtreders, het tegengaan van concurrentievervalsing en het aanpakken van de feitelijke leidinggevenden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ILT.
De Inspectie heeft zich de afgelopen jaren gericht op een reeks veelvoorkomende risico’s voor de gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van werknemers. De Inspectie geeft nu prioriteit aan het bestrijden van overtredingen van arbeidsmarktwetten en de aanpak van arbeidsmarktfraude in deze sector. In vergelijking met eerdere jaren besteedt zij relatief minder aandacht aan arbeidsomstandigheden.

2015

De Inspectie voert een mix van toezichtinterventies uit, waaronder (her-)inspecties en opsporingsonderzoeken (deels met ILT). Daarbij pakt ze schijnconstructies aan en beboet ze notoire overtreders. Op het gebied van arbeidsomstandigheden voert de Inspectie herinspecties uit bij die bedrijven waar ze in 2014 veel misstanden aantrof. Daarbij gaat het vooral om de risico’s fysieke belasting en aanrijdgevaar in relatie tot werkdruk en stress (psa). Ook onderhoudt zij contacten met brancheorganisaties over inspectieresultaten.