Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Schoonmaak

In de schoonmaaksector zijn ruim 8.500 bedrijven actief, waarvan 2.400 in de glasbewassing. Er werken 150.000 werknemers in de schoonmaaksector.

Risico's

De Inspectie ziet in de schoonmaaksector de volgende risico’s: illegale tewerkstelling, premiefraude, werken met gevaarlijke stoffen en nanodeeltjes, hoge werkdruk, fysiek zwaar werk, uitkeringsfraude en arbeidsuitbuiting.

Aanpak

In 2014 heeft de Inspectie haar focus gelegd op de schoonmaak in de fastfoodsector en op de schoonmaak van hotels. Zij controleert de schoonmaak in de fastfoodsector in een interventieteam, samen met onder meer de Belastingdienst en het UWV. Deze aanpak loopt door in 2015 en is gericht op handhaving, bewustwording en gedragsaanpassing. Dit bereikt de Inspectie onder andere met een ketenbenadering: zij spreekt fastfoodketens aan op de inhuur van malafide schoonmaakbedrijven, zodat die deze contracten beëindigen of het schoonmaakbedrijf tot naleving dwingen. De Inspectie zet hierbij handhavingscommunicatie in, voert inspecties uit en start waar nodig opsporingsonderzoeken. Daarnaast worden ook inspecties uitgevoerd in andere deelsectoren van de schoonmaaksector.

2015

In 2015 worden (notoire) overtreders aangepakt. Het Schoonmaak Interventieteam blijft zich richten op de schoonmaak in de fastfoodsector. De Inspectie werkt daarbij samen met de Belastingdienst, UWV en de brancheorganisaties. De Inspectie kiest daarnaast voor een handhavingsaanpak gericht op de grotere hotelketens.

Voorts kiest de Inspectie met behulp van de inspectieresultaten uit 2014 de deelsectoren waarop in 2015 de nadruk komt te liggen. De Inspectie zet strafvorderlijke bevoegdheden en opsporingsonderzoek in bij de aanpak van notoire overtreders en misstanden en bij de bestrijding van constructies.