Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Overheidsdiensten

Dit programma wordt in 2015 afgerond.

2015

De Inspectie voert vervolg- en herinspecties uit op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit naar aanleiding van tekortkomingen die de Inspectie geconstateerd heeft bij inspecties in 2014 en eerdere jaren.
Zij doet dit bij politie, justitiële instellingen, woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders en de brandweer. Bij de brandweer richt zij zich daarbij onder andere op optreden bij explosie- en instortingsgevaar en aandacht voor arbozorg. Verder verzorgt de Inspectie in 2015 voorlichting met artikelen in vakbladen voor geïnspecteerde sectoren.