Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Intermediairs

Er zijn in Nederland naar schatting 19.000 bedrijven die arbeid ter beschikking stellen of detacheren. Ongeveer 3.100 uitzendbureaus zijn gecertificeerd.

Risico's

De sector kent veel malafide intermediairs die zich schuldig maken aan illegale tewerkstelling, te lange werktijden, onderbetaling, gefingeerde dienstverbanden, arbeidsuitbuiting en belastingontduiking.

Aanpak

Sinds 2012 heeft de Inspectie een gerichte aanpak om het aantal malafide intermediairs terug te dringen. Dit gebeurt enerzijds met het interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) en anderzijds met het project intermediairs. Om het aantal malafide intermediairs verder terug te dringen werkt de Inspectie samen met publieke partijen als UWV, de Belastingdienst, gemeenten, politie en waar nodig het Openbaar Ministerie maar ook met private partijen als SNCU en SNA. Verder wordt nalevingscommunicatie ingezet. Op 12 mei 2014 is de voortgangsbrief over AMU naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit volgen nog verdere acties door zowel de uitzendsector als de overheid om het keurmerk van de sector (SNA-certificaat) te verbeteren. De Inspectie SZW handhaaft bijvoorbeeld actiever op basis van duidelijke signalen van SNA. De informatie-uitwisseling wordt verbeterd en er wordt een analyse uitgevoerd naar verschillen tussen gecertificeerde en niet-gecertificeerde bureaus.

2015

Zowel binnen het interventieteam als binnen dit project controleert de Inspectie intermediairs op naleving van de Wav, WML, ATW en Waadi. Waar nodig start ze opsporingsonderzoeken. De focus zal liggen op doorstarters, faillissementsfraudeurs en op feitelijke leidinggevenden.