Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Horeca

De horeca telt ruim 40.000 bedrijven waarin bijna 200.000 werknemers actief zijn.

Risico's

Naast illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidsuitbuiting bestaat in de horeca het risico van onvoldoende arbobeleid en van overbelasting door te lange werktijden van jongeren.

Aanpak

In 2014 is de Inspectie een programma gestart waarin zij zich specifiek richt op notoire overtreders. Dit doet zij met handhavingscommunicatie, inspecties en zo nodig opsporingsonderzoeken. De Inspectie werkt samen met UWV, de Belastingdienst, gemeenten, de NVWA en de IND.

2015

De aanpak van notoire overtreders loopt door in 2015. Gedragsverandering staat daarbij voorop. Daarvoor zet de Inspectie onder meer nalevingscommunicatie in.