Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Detailhandel

De detailhandel telt ruim 100.000 bedrijven waar bijna 730.000 werknemers actief zijn. De bedrijven variëren van kleine familiezaken tot grootwinkelbedrijven.

Risico's

In delen van de detailhandelssector is sprake van hoge risico’s op het terrein arbeidsverhoudingen. Het gaat om onderbetaling, illegale arbeid en arbeidsuitbuiting.

Aanpak

Het huidige programma detailhandel loopt van 1 maart 2014 tot eind december 2015. In deze periode richt de Inspectie zich op een aantal deelsectoren binnen de detailhandel en maakt een nadere analyse van de sector voor een vervolgaanpak. Binnen deze aanpak is er specifieke aandacht voor de aanpak van notoire overtreders.

2015

In 2015 voert de Inspectie een mix van toezichtinterventies uit, waaronder inspecties in diverse branches van de detailhandel en de inzet van een communicatieaanpak. De Inspectie controleert op naleving van de arbeidswetgeving waarbij overtreders een herinspectie krijgen. Waar nodig start ze opsporingsonderzoeken.