Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Schuldhulpverlening

Mensen met problematische schulden kunnen een beroep doen op gemeentelijke schuldhulpverlening. De Inspectie heeft in 2010 onderzoek verricht naar de stand van zaken bij de uitvoering van schuldhulpverlening door gemeenten, dit in het perspectief van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die in 2012 van kracht is geworden.

Risico's

In het vierde kwartaal van 2014 voert de Inspectie een verkenning uit naar de risico’s van de uitvoering van schuldhulpverlening door gemeenten. Die risico’s vormen het uitgangspunt voor onderzoek.

2015

De Inspectie onderzoekt in 2015 de uitvoering van schuldhulpverlening door gemeenten, zoals die plaatsvindt na invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (1-meting). De Inspectie gaat daarbij uit van twee afzonderlijke onderzoeken die uitmonden in twee nota’s van bevindingen, die samen de basis vormen van de in 2015 uit te brengen programmarapportage.