Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Kansen op uitstroom

Nederland kent verschillende technische sectoren en branches waar (tijdelijke) tekorten aan arbeidskrachten voorkomen. Zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodkant slaagt het stelsel er onvoldoende in deze, vaak technische, beroepen toegankelijk te krijgen voor mensen met een uitkering. Om deze tekorten op te lossen, doet Nederland een beroep op arbeidskrachten uit het buitenland. Tegelijkertijd staan substantiële groepen mensen in Nederland aan de zijlijn.

Risico's

Het risico is dat, waar Nederland een beroep doet op arbeidskrachten uit het buitenland om functies in vooral technische beroepen gevuld te krijgen, er tegelijkertijd groepen mensen in Nederland aan de zijlijn blijven staan, die - met ondersteuning - wel zouden kunnen uitstromen naar deze beroepen.

Aanpak

Met het onderzoek wil de Inspectie signaleren of en waar kansen liggen op werk in de scheepsbouw en in de asbestverwijdering en daarmee bijdragen aan uitstroom van mensen met een uitkering.
Kansen voor uitstroom uit de uitkering van werkzoekenden worden mede bepaald door de werking van de arbeidsmarkt. De Inspectie betrekt daarom ook aspecten als arbeidsmigratie, arbeidsmarktfraude en onderwijs bij haar onderzoek.

2015

De Inspectie rondt het onderzoek ‘Kansen op uitstroom’ in 2015 af met een nota van bevindingen en een programmarapportage. De programmarapportage wordt in mei 2015 opgeleverd.