Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Activiteiten voor derden

De Inspectie SZW was al met ingang van 1 januari 2013 door het ministerie van VWS aangewezen als opsporingsdienst van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). De Inspectie is daarnaast met ingang van 1 januari 2014 belast met de strafrechtelijke handhaving van fraude met de AWBZ en de Zvw. VWS heeft besloten de handhaving en opsporing van fraude in de Zorgsector te intensiveren met ingang van 2014. De Inspectie SZW zal hiertoe in 2014 en 2015 worden uitgebreid met respectievelijk 13 fte en nogmaals 12 fte voor de opsporing van declaratiefraude. Ten slotte is er een Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding ingericht door VWS waarin ook de Inspectie SZW participeert.