Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Downloads

De webversie Meerjarenplan 2015-2018 en Jaarplan 2015 is een geïntegreerde versie van deze plannen van de Inspectie SZW.
De minister van SZW heeft de plannen als afzonderlijke publicaties aangeboden aan de Tweede Kamer.
Deze tekstversies zijn ook afzonderlijk als pdf te downloaden:

» Meerjarenplan 2015-2018 Inspectie SZW

» Jaarplan 2015 Inspectie SZW